EYS Kapsamı

ORDİNAT İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA TAAHHÜT ve TİCARET LTD. ŞTİ.


• Yasal şartların gerekliliklerini ve müşteri ihtiyaçlarını karşılama becerisini göstermek,

• Çevre boyutlarının düşünüldüğünü ve karşılaşılabilecek tehlikelerin kontrol altında tutulduğunu göstermek,

• Risk değerlendirmelerinin düzenli yapılarak sürece tüm çalışanların katılımını sağlamak,

• Mevcut sistemin sürekli uygulanabilir olduğunu ve sürekli iyileştirildiğini göstermek,

• İlgili taraflarla uyum sağlamak ve bu uyumu sürekli olarak geliştirmek,

• Süreçler de dâhil olmak üzere, sistemin etkin olarak uygulanması yoluyla Müşteri Memnuniyetini arttırmak,

• Çalışan tüm personelinin güvenli bir ortamda daha verimli ve rahat çalışmasını sağlamak,

• Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları (SEÇ-K Politikası), Amaçları ve Hedeflerini belirlemek ve sürekli iyileştirmek,

• Proses faaliyetlerini ve Proje Yönetimi’ni dokümante etmek, uygulamak, kayıt altına almak ve sürekli geliştirme amaçlı kontrolleri, girdileri, çıktıları, düzeltici ve önleyici faaliyetleri tanımlamak amacıyla Entegre Yönetim Sistemi’ni geliştirir ve uygular.


1997 yılında İzmir’de kurulan ORDİNAT İnşaat Elektrik Makine Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. Entegre Yönetim Sistemi (TS-EN-ISO 9001:2015, TS-EN-ISO 14001:2015 ve TS ISO 45001:2018) gerekliliklerinin tümünü mühendislik ve teknolojik yönü ağırlıklı olan inşaat, montaj, imalat ve mühendislik hizmetleri içerisinde gerçekleştirmekte ve uygulamaktadır. Bu hizmetleri Kazım Dirik Mahallesi 375 Sokak No:18 D:404-405 Bornova - İZMİR /TÜRKİYE adresinde yürütmektedir .


ORDİNAT’ın faaliyet konusu; binaların inşaatı (fabrika, atölye, sanayi üretimini amaçlayan binalar, hastane, okul, işyeri vb. inşaatı), proje bazlı mekanik işler, elektrik ve enstrüman işleri faaliyetleridir. Firmamız yurt içinde ve yurt dışında bu hizmetleri verebilecek yeterli bilgi birikimine sahip mühendislik, montaj ve imalat kadrosu ile birlikte teknolojinin gerektirdiği gerekli makine-ekipman parkına da sahiptir. 


Bu kapsam belirlenirken, ORDİNAT İnşaat Elektrik Makine Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. Entegre Yönetim Sistemleri’nin etkin olarak işletilmesine etki eden ulusal ve uluslararası uygunluk yükümlülüklerini, ilgili taraf şartlarını, kurum standartlarını ve Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili olan tarafları ve bu tarafların ihtiyaç ve beklentilerini de göz önünde bulundurarak kuruluş yaşam döngüsünü; Proje/İhale Yönetimi, Satın Alma, Finans, Planlama, Şantiye, Kalite Kontrol, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği, Arıza ve Bakım, Tedarik ve Lojistik, Geçici Depolama, İnsan Kaynakları, Eğitim süreçleri üzerine kurmuştur. Kalite, Çevre ve İSG Birimini kurarak çalışmalarını yürütmektedir. TS EN ISO 9001 Standardının “Tasarım ve Geliştirme” maddesi ürün ve hizmet gerekliliklerinin proje, teknik resim, sözleşme, şartname vb. olarak ORDİNAT'a müşteri (Ana Yüklenici) tarafından verilmesi nedeniyle uygulanabilirlik sınırlarının dışında tutulmuştur.


ORDİNAT faaliyetleri açısından dış kaynaklı proses olarak, saha proseslerinde alt yapı, üst yapı inşaat, tesisat, mühendislik hizmetlerini, projelendirme aşamasındaki statik hesaplama faaliyetleri ve kaynak faaliyetlerinin doğrulanması için tahribatsız muayene hizmetlerini, mekanik, inşaat, elektrik ve enstrüman işleri için gerekli boya işleri, elektrik işleri, iş makinesi kullanımı, kaynak işleri, boru işleri, temizlik hizmetlerini, periyodik ölçüm, bakım ve kalibrasyon hizmetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği yasal mevzuatı kapsamındaki hizmetleri (OSGB tarafından) belirlemiştir.


ORDİNAT, sektörün en önemli girdisi olan alt yapı ve üretim faaliyetlerinde, minimum atık ve sürdürülebilir işleyişi temel alır. Aynı zamanda çevreyi koruyarak geri dönüşüm çalışmaları ile atıkları değere dönüştürür. Çalışanlarının periyodik kontrolleri ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanımı konusunda, gösterdiği hassasiyet ile güvenilir ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunar. İnşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına tüm teknolojik imkânlardan yararlanarak, çalışanlarına ve ilgili taraflara olan duyarlılığını göstermektedir. Şantiye faaliyetlerinin tüm aşamalarında uluslararası standartlarda testler yaparak müşterisinin ve ilgili tarafların beklentilerine uygun hizmet vermektedir.


Müşteri memnuniyeti, Çevre ve İş Sağlığı yönetiminin sürdürülebilirliği için ORDİNAT, uygunsuzluğu kaynağında yok ederek ekipman, personel alt yapısı, teknoloji ve kalite yatırımları ile sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır.