TÜPRAŞ Kantarlı Siyah Ürün Tanker Dolum Terminali Yapım İşleri ETAP-2

  • Bu proje, TÜPRAŞ İzmir Aliağa Rafinerisinde 14 peronluk siyah ürün tanker dolum terminali ile 1900 asfalt sahası arasındaki borulama işlerinin yapılarak terminalin ilk 5 peronunun aktif hale getirilmesi ve terminalin asfalt satışına açılması için gerekli olan projelendirme çalışmaları, inşaat, mekanik, elektrik, enstrüman işlerini kapsamaktadır.

  • İNŞAAT İŞLERİ:
  • İki saha arasında bulunan boru hatlarındaki çelik konstrüksiyon support, platformlar ve ızgaralar ile asfalt dolum için gerekli olan inşaat işleri, imalat, montaj ve boya işleri tamamlanmıştır.

  • MEKANİK İŞLER:
  • Mevcut terminal ile 1900 sahası arasında ilgili borulama işleri,1900, 900 ve 3200 sahasındaki tie-in ve borulama işleri, steam tracing borulaması ve istasyonları, terminal içi kantar, dolum kolları vb. ekipman ve aksesuar montajları tamamlanmıştır.
  • Verilen güzergah planına uygun olarak saha uygulama projeleri, surge analysis, pipe stress analysis yapılmıştır.

  • ENSTRÜMAN İŞLERİ:
  • Tanker dolum otomasyonu için gerekli PLC ve SCADA sistemlerinin kurulması, kurulan sistemlerin TÜPRAŞ bilgisayar ağı altyapısına entegre edilmesi, belirtilen alanlara standartlara uygun yangın algılama ve söndürme sistemlerinin kurulması ve tüm bu sistemler için gerekli enstrümantasyon altyapısının kurulumu tamamlanmıştır. Gerekli testler, kalibrasyonlar ve devreye alma işleri kapsamda gerçekleştirilmiştir.

  • ELEKTRİK İŞLERİ:
  • Tanker dolum için gerekli olan elektrik altyapısına ait konduit, kablo tavası, kanal ve kablolama işlerinin yapılması, test edilmesi, kalibrasyonlarının yapılması ve devreye alınması işleri tamamlanmıştır.

Faaliyet Alanları