TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 50.000 m³ Fuel Oil Tankı İnşaat, İmalat ve Montaj İşleri

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi Müdürlüğü yerleşim alanında bulunan 50.000m³ kapasiteli (60,7m çap ve 16,8m yükseklik) sabit ve kubbe tavanlı (orta taşıyıcı kolonsuz) Fuel-Oil Tankı İnşaat İmalat ve Montaj İşleri kapsamında API 650 ye göre aşağıdaki inşaat, mekanik ve elektrik/enstrüman işleri tamamlanmıştır.
İnşaat İşleri;
- Tank temeli inşaat işleri, boru yolu ve sleeper’lerin inşaatı, tank yağlı su ve yağmur suyu drenaj işleri, tank ulaşım yolları, tank dike duvarları, betonarme kablo kanalı imalatı,tank sahası içi inşaat işleri.
Mekanik İşler;
- Taban, gövde ve çatı sacları ve çatı makas ve kirişlerinin temini, imalatı ve montajının yapılması, bütün tank aksesuarlarının, tank içi serpantinlerin, tank merdivenlerinin imalat ve montajı, tank içi ve dışı kumlama ve boya işleri ile dış izolasyon işlerinin yapılması,
- Toplam 2.000m 20”, 12”, 10” tank mahsul hatlarının imalat ve montajları, kumlama ve boya işleri ile izolasyon işlerinin yapılması,
 - Tank köpük ve sprinkler hatların imalat ve montajının yapılması.
Elektrik ve Enstrüman İşleri;
- Tank topraklama sistemi, ekipman besleme hatları, tank seviye ve sıcaklık ölçüm sistemi ile tank sahası ve yol aydınlatmalarının yapılması.

Faaliyet Alanları