TÜPRAŞ İzmir Raf. 150 T/H Kapasiteli K-9 Buhar Kazanı ve Beton Baca Tesisi İmalat ve Montaj İşleri

TÜPRAŞ İzmir Rafineri Müdürlüğü tarafından yaptırılan 150t/h Kapasiteli K-9 Buhar Kazanı ve Beton Baca Tesisi İnşaat, İmalat ve Montajı işleri aşağıda tarif edildiği şekilde anahtar teslimi olarak tamamlanmıştır. - 150t/h kapasiteli SD-33 tipi kazanın Foster Wheeler Iberia S.A. (FWISA) firmasından temini ve montaj işleri, - 95m yüksekliğinde betonarme baca için baca ve kazanın temelinde 72 adet 65cm çapında fore kazık uygulanmış olup baca radye temelinde toplam 1.383m³ beton, baca gövdesinde ise 1.200m³ beton kullanılmıştır. Bakım platformlarının çelik konstrüksiyon imalatları, buhar tahrikli Yakma Havası Fanı montajı, ekonomizer montajı yapılması, mevcut (8 adet) ve yeni yapılan kazanların kazan otomasyonunun yazılımının temini, - Dozajlama sistemi, mevcut ve yeni yapılan degazörlerin ortak veya tek olarak çalışmasını sağlayan otomasyon sistemi yapılması, 500m³/h kapasiteli bir adet degazör temini ve montajı, - Bir adet buhar tahrikli kazan besleme suyu pompası temini ve montajının yapılması, - Bir adet buhar tahrikli demineralize su pompası, bir adet demineralize su ısıtıcısı temini ve montajı, yeni kazan ile mevcut kazanlar için baca kanalları malzemesi temini ve montajı, buhar kazanı iç ve dış borulama işleri, - Yıldırım önleme, betonarme baca aydınlatma ve uçak ikaz sistemleri montajı, MCC panelleri imalatları UPS ve UPS-P paneli temini, montajı ve devreye alma işleri ile ilgili tüm entegrasyon işlerinin yapılması.

Faaliyet Alanları