TÜPRAŞ U-300 ve U-400 Kompresörleri Saha İmalatı ve Montaj İşleri

 • TÜPRAŞ Aliağa/İZMİR Rafinerisindeki bu proje, Enerji Verimliliği Maksimizasyon Projesi kapsamında U-300 ve U-400 ünitelerine hizmet eden ve verimleri nispeten düşük olan C-301, C-302, C-401 kompresörlerinin verimleri yüksek yeni pistonlu tip kompresörler ile değiştirilmesi için gerekli inşaat, mekanik, enstrüman ve elektrik işlerinin yapımını kapsar.

 • İNŞAAT İŞLERİ:
 • Mevcut shelter yanındaki eski board binasının ve temellerinin yıkılması, bu bölgedeki tüm temel ve eski altyapı manholleri ile aralarındaki hatların demontajı işleri ve bu işler yapılırken mevcut sisteme bağlantılarının uygun yöntemlerle körlenmesi, 3 adet yeni kompresörün ve yardımcı ekipmanların temel ve tüm altyapı işleri, kompresörlerin içine konulacağı compressor shelter temellerinin yapımı gerçekleştirilmiştir.
 • Yeni kompresör shelterına gelecek olan tüm borulama için yapılacak olan yeni ve mevcut rack çevresi inşaat işleri yapılmıştır.
 • Bu bölgede teşkil edilen yeni yağlı su ayırma (OWS) ve kapalı drenaj (CD) altyapı sistemleri kapsamındaki tüm manholler, floor drainler, catch basin ve aralarındaki tüm boru bağlantıları yapılmıştır.
 • Ana sisteme bağlantı için gerekli tüm ana ve tali kablo kanalları ile kondüit montajları ile muhtelif ekipman temelleri işleri yapılmıştır.

 • MEKANİK İŞLER:
 • C-303A/B ve C-402 kompresörleri, bu kompresörlere ait 2 adet knock out (K/O) drum montajı ile 2 adet Drip Leg Drum montajı işleri yapılmıştır.
 • C-303A/B ve C-402 Kompresör binası içi ve kompresör binası ile ünite tie-in noktaları arası boru imalat ve montaj işleri yapılmıştır.

 • ELEKTRİK İŞLERİ:
 • Mekanik ekipmanların enerji bağlantıları, çelik yapılar ile yeni yapılan tüm platformların aydınlatma, topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatı yapılmıştır. Elektrik altyapısına ait konduit, kablo tavası, kanal ve kablolama işlerinin yapılması, test edilmesi, kalibrasyonlarının yapılması ve devreye alınması işleri tamamlanmıştır.

 • ENSTRÜMAN İŞLERİ:
 • Enstrüman montaj işleri ve ayrıca bu enstrümanlara ait hook-up montaj işleri, enstrüman/bağlantı kutusu/board-panel bağlantı işleri ile montajı, tüm bu sistemler için gerekli enstrümantasyon altyapısına ait kondüit, kablo tavası, kanal ve kablolama işlerinin yapılması, enstrümanların kalibrasyonlarının yapılması, fonksiyon testlerini ve devreye alınması işleri tamamlanmıştır.

Faaliyet Alanları