OPET Marmara Terminali Depolama Ve Dolum Tesisi İskele Boru Hatları İmalat ve Montaj İşleri

OPET Petrolcülük A.Ş.’ye ait Marmara Ereğlisi-Tekirdağ’da bulunan 459.000m³ kapasiteliDolum ve Depolama tesisinde, iskele ile tesis arasındaki yaklaşık 2.200m’likmesafede 11 hat (toplam 24.200m) boru hattı yapımı işi aşağıda tarif edildiği şekildetamamlanmıştır;
- Her bir hat için daha önceden yapılmış 1.300m beton kanal içerisine yapılan çeliksupportlar üzerinde ve 900m yeni açılan ve genişliği 9m olan toprak kanal içerisindeolmak üzere 10 adet 24” ile 8” arasında PE kaplı çelik boru ve 1 adet DN355 polietilenborunun imalat ve montajı yapılmıştır.
- Kaynak işleri bittikten sonra kaynak yerleri Sa 2½ kalitesinde kumlanarak izolasyonbantları ile kaynak yerleri sarılmıştır.
- Boru hatlarının izolasyon işleminden sonra Holiday test cihazı ile 17.500 Volt’ta holidaytest yapılmış ve hasarlı kaplamalar tamir edilmiştir.
- Montajı biten borular 30bar’da hidrostatik test yapıldıktan sonra kum dolgu ile sıkıştırılarakkapatılmıştır.

Faaliyet Alanları