İstanbul Havalimanı Uçak Yakıtı Hidrant Sistemi

  • Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı, İstanbul’un kuzeyinde, Avrupa yakasında, şehir merkezine 35 km mesafede 76,5 milyon metrekarelik bir alana inşa edilecektir. Dört fazda tamamlanacak havalimanının ilk fazı 90 milyon/yıl yolcu kapasitesine sahip terminali ve üç pisti ile 29 Ekim 2018'de açılmıştır. Yeni havalimanı, tüm fazları tamamlandığında 200 milyon/yıl yolcuya çıkarılabilir kapasitesi ile 350’den fazla destinasyona uçuş ve 150’den fazla havayolu şirketine ev sahipliği yapacaktır.

  • Havalimanında yapılan Havacılık Yakıtı Hidrant Sistemi Yapım işleri 2016 yılının başında IGA tarafından ORDINAT’a ihale edilmiştir. Yapım sözleşmesi Mart ayında imzalanmıştır. İstanbul’un bu yeni havalimanı Avrupa’nın en büyük havalimanıdır ve dünyanın en geniş yakıt hidrant sistemine sahiptir.

  • Yakıt hidrant sistemi havalimanında montajı yapılan 512 hidrant piti ile 79 yolcu köprüsü ve 127 uzak uçak park pozisyonunda yakıt servisi sağlamaktadır. Proje kapsamında ana hatları ile aşağıdaki işler yapılmıştır;

  • 30”, 24”,16”, 12”, 8”, 6” gibi farklı çaplarda yaklaşık 88.800 m yeraltı jet yakıtı boru hattının temini ve %100 radyografik kontrollü montaj işlerinin yapımı,

  • Sivil havacılığa uygun tipte, iç tertibatları ile birlikte toplam 512 adet yakıt hidrant pitinin, 289 adet vent ve drenaj pitinin temini ve montajı,

  • 26 adet vana odasının inşaat işlerinin yapımı ve bu vana odalarında kullanılacak 151 adet DBB (Plug Tip Double Block Bleed) vana ile aktüatörlerinin temini ve montajı,

  • Hidrant sistemi pompa istasyonu için 350 m³/h kapasitedeki 10 adet ana pompa ile 120m³/h kapasitedeki 2 adet jokey pompanın temini, gerekli 12 adet filtre/su ayırıcı separatörler, vanalar, filtreler vb. ile birlikte tüm borulama işlerinin yapımı,

  • Vana odaları ve yeraltı boru hatları için kazı dolgu, geri dolgu dahil inşaat işlerinin yapımı,

  • Elektrik Kontrol Odasından yönetilecek olan Kaçak Tespit Sistemi (LDS), Acil Durdurma Sistemi (ESD), Katodik Koruma Sistemi (CP) vb. tüm elektrik-enstrüman işleri için gerekli malzeme ve enstrümanların temini ve montajı.

Faaliyet Alanları