Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Sıvı Yakıt Depolama (2x6000m³) ve Dağıtım Sistemi

1200MW gücündeki HEAŞ Hamitabat Kombine Çevrim Santrali’nde doğalgaz kesintilerinde oluşabilecek acil durumlarda elektrik üretilebilmesi için santralin motorin ile de çalışabilecek çift yakıtlı hale dönüştürülmesi projesi kapsamında aşağıdaki işler gerçekleştirilmiştir:
inşaat işleri;
- Motorin depolama tanklarının dike alanı ve temel inşaat işleri,
- Yangın suyu tankının temel inşaat işleri,
- 250m uzunluğundaki bağlantı yolu inşaat işleri,
- Dolum istasyonları, pompa binası, idari bina, kantar binası ve yangın suyu pompa istasyonu çelik konstrüksiyon ve betonarme inşaat işleri.
Mekanik işler;
- 2x6.000m³ kapasiteli (22,9m çap, 14,9m yükseklik) motorin depolama tankları ile 1x500m³ kapasiteli (9,5m çap, 7,5m yükseklik) yangın suyu tankının taban, gövde, çatı sacları ve çatı kirişlerinin, yüzer emme kolarının temini, imalatı ve montajı,
- Pompa istasyonu, dolum adaları, yangın suyu pompa istasyonuna ait pompa, filtre ve vana gruplarının, sayaç temini, montajı ve borulama işleri,
- Yeraltı ve yerüstü motorin boşaltma (unloading), besleme ve geri dönüş (forwarding ve return) hatları, dike içi borulama, yangın suyu sprinkler ve köpük hatları borulama işleri,
- Motorinin ısıtılması için tank içi serpantin imalatı, 2 adet sıcak su kazanı ve 4 adet elektrikli eşanjörün temini ve montajı,
- 80 tonluk kantarın temini ve montajı,
- Laboratuar malzemelerinin temini.

Faaliyet Alanları