EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Santrali 4. ve 5. Ünitelerinin Çift Yakıtlı Kombine Çevrim Santraline Dönüştürülmesi Projesi

Bu proje kapsamında Ambarlı Fuel Oil Santralinin 4. ve 5. Ünitelerinin Çift Yakıtlı Kombine Çevrim Santraline Dönüştürülmesi ve Rehabilitasyonu Projesinin Yangından Koruma Sistemi (yangın suyu temin ve dağıtım sistemi, otomatik ve manuel yangın söndürme sistemi, kontrol, alarm ve enstrümantasyon) ile birlikte ham suyun demineralize edilmesi için hizmet verecek Su Tasfiye Ünitesinin yapımı gerçekleştirilmiştir. 2x35m³/h kapasiteli demineralizasyon tesisi için yardımcı soğutma sistemi ile 600m³ kapasiteli demineralize su tankı ve 316Ti paslanmaz çelik malzemeden 600m³ filtrelenmiş su tankı, tank temelleri imalat ve montajı, bu proje kapsamındaki off-site borulama işlerinin imalat ve montajı yapılmıştır. Bu işlere ait detay mühendislik hizmetleriişin kapsamındadır.

Faaliyet Alanları