ALOSBİ Sözleşme 1 Kısım 2 Kapsamında 2. Etap Doğalgaz İç Tesisat Dağıtım Hatları İnşaası

ALOSBİ - Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Sözleşme 1 Kısım 2 Kapsamında Doğalgaz İletim ve Dağıtım Hatları Yapım işi kapsamındaki doğalgaz altyapı inşaat işleri 80 işgünü içinde aşağıda tariflendiği şekilde tarafımızca tamamlanmıştır;
- 12” mevcut yer altı çelik doğalgaz hattına canlı bağlantı yapılması,
- 7.600m DN125 PE doğalgaz borusu montajı,
- 4.900m DN90 PE doğalgaz borusu montajı,
- 600m DN40 PE doğalgaz borusu montajı,
- 1.850m 6” PE kaplı çelik doğalgaz borusu montajı,
- 750m 4” PE kaplı çelik doğalgaz borusu montajı,
- 3 adet B tipi doğalgaz basınç düşürme istasyonu yapımı.

Faaliyet Alanları